بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

CL-TR-02-SSD
1,200,000 ریال ماهانه • هارد SSD35 GB • پردازنده[intel E5-2697 v2]2vCores • رم 2GB • پورت یک گیگابیت • ترافیکنامحدود • آپتایم 99.99 درصد • بکاپ روزانه رایگان • سیستم عامل Linux+Windows • دیتاسنتر ComnetCL-TR-01-SSD
1,000,000 ریال ماهانه • هارد SSD25 GB • پردازنده1vCores • رم 2GB • پورت یک گیگابیت • ترافیکنامحدود • آپتایم 99.99 درصد • بکاپ روزانه رایگان • سیستم عامل Linux+Windows • دیتاسنتر ComnetCL-TR-03-SSD
1,300,000 ریال ماهانه • هارد SSD40 GB • پردازنده[intel E5-2697 v2]2vCores • رم 4GB • پورت یک گیگابیت • ترافیکنامحدود • آپتایم 99.99 درصد • بکاپ روزانه رایگان • سیستم عامل Linux+Windows • دیتاسنتر ComnetCL-TR-04-SSD
2,000,000 ریال ماهانه • هارد SSD70 GB • پردازنده[intel E5-2697 v4]2vCores • رم 8GB • پورت یک گیگابیت • ترافیکنامحدود • آپتایم 99.99 درصد • بکاپ روزانه رایگان • سیستم عامل Linux+Windows • دیتاسنتر ComnetCL-TR-05-SSD
4,000,000 ریال ماهانه • هارد SSD140 GB • پردازنده[intel E5-2697 v4]12vCores • رم 24GB • پورت یک گیگابیت • ترافیکنامحدود • آپتایم 99.99 درصد • بکاپ روزانه رایگان • سیستم عامل Linux+Windows • دیتاسنتر ComnetCL-TR-06-SSD
5,000,000 ریال ماهانه • هارد SSD160 GB • پردازنده[intel E5-2697 v4]12vCores • رم 32GB • پورت یک گیگابیت • ترافیکنامحدود • آپتایم 99.99 درصد • بکاپ روزانه رایگان • سیستم عامل Linux+Windows • دیتاسنتر Comnet