بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

M-Linux-NVMe
7,540,000 ریال ماهانه • هارد Nvme100 GB • پردازنده6vCores • رم 16GB • پورت یک گیگابیت • ترافیکنامحدود • آپتایم 99.99 درصد • بکاپ روزانه رایگان • سیستم عامل Linux-All • دیتاسنتر myLocS-Linux-NVMe
4,640,000 ریال ماهانه • هارد Nvme75 GB • پردازنده4vCores • رم 8GB • پورت یک گیگابیت • ترافیکنامحدود • آپتایم 99.99 درصد • بکاپ روزانه رایگان • سیستم عامل Linux-All • دیتاسنتر myLocL-Linux-NVMe
10,440,000 ریال ماهانه • هارد Nvme200 GB • پردازنده8vCores • رم 32GB • پورت یک گیگابیت • ترافیکنامحدود • آپتایم 99.99 درصد • بکاپ روزانه رایگان • سیستم عامل Linux-All • دیتاسنتر myLocXL-Linux-NVMe
18,560,000 ریال ماهانه • هارد Nvme400 GB • پردازنده10vCores • رم 64GB • پورت یک گیگابیت • ترافیکنامحدود • آپتایم 99.99 درصد • بکاپ روزانه رایگان • سیستم عامل Linux-All • دیتاسنتر myLoc