بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

VPS-AMAZON-02-SSD
2,960,000 ریال ماهانه

پردازنده 1Core

فرکانس کل 2.5Ghz

رم 1 گیگابایت DDR3

هارد 40 گیگابایت Nvme

سیستم عامل لینوکس

ای پی 1 عدد تغیر بینهایت

مناسب برای استفاده شخصی و حجم کاری کم


لیست کشور های قابل ارائه


 • US East (Ohio)

 • US East (N. Virginia)

 • US West (Oregon)

 • India (Mumbai)

 • korean (Seoul)

 • Singapore

 • australia (Sydney)

 • japan (Tokyo)

 • Canada (Central)

 • DE (Frankfurt)

 • Ireland

 • UK (London)
 • FR (Paris)
VPS-AMAZON-01-SSD
2,220,000 ریال ماهانه

پردازنده 1Core

فرکانس کل 2.5Ghz

رم 512 مگابایت DDR3

هارد 40 گیگابایت Nvme

سیستم عامل لینوکس

ای پی 1 عدد تغیر بینهایت

مناسب برای استفاده شخصی و حجم کاری کم

لیست کشور های قابل ارائه


 • US East (Ohio)

 • US East (N. Virginia)

 • US West (Oregon)

 • India (Mumbai)

 • korean (Seoul)

 • Singapore

 • australia (Sydney)

 • japan (Tokyo)

 • Canada (Central)

 • DE (Frankfurt)

 • Ireland

 • UK (London)
 • FR (Paris)
VPS-AMAZON-03-SSD
4,810,000 ریال ماهانه

پردازنده 1Core

فرکانس کل 2.5Ghz

رم 2 گیگابایت DDR3

هارد 60 گیگابایت Nvme

سیستم عامل لینوکس

ای پی 1 عدد تغیر بینهایت

مناسب برای استفاده شخصی و حجم کاری نسبت بالا

لیست کشور های قابل ارائه


 • US East (Ohio)

 • US East (N. Virginia)

 • US West (Oregon)

 • India (Mumbai)

 • korean (Seoul)

 • Singapore

 • australia (Sydney)

 • japan (Tokyo)

 • Canada (Central)

 • DE (Frankfurt)

 • Ireland

 • UK (London)
 • FR (Paris)
VPS-AMAZON-04-SSD
5,550,000 ریال ماهانه

پردازنده 2Core

فرکانس کل 2.5Ghz

رم 4 گیگابایت DDR3

هارد 80 گیگابایت Nvme

سیستم عامل لینوکس

ای پی 1 عدد تغیر بینهایت

مناسب برای استفاده شخصی و حجم کاری نسبت بالا

لیست کشور های قابل ارائه


 • US East (Ohio)

 • US East (N. Virginia)

 • US West (Oregon)

 • India (Mumbai)

 • korean (Seoul)

 • Singapore

 • australia (Sydney)

 • japan (Tokyo)

 • Canada (Central)

 • DE (Frankfurt)

 • Ireland

 • UK (London)
 • FR (Paris)