قوانین خدمات

ارائه سرویس/خدمات پس از فروش سرویس

هاست ارا از قوانین بین المللی (SLA) تبعیت می کند لذا در ارائه سرویس تمامی موارد قبل از خرید به کاربر نمایش داده می شود تایید قوانین به منزله تایید قوانین سیاست های هاست ارا است همینطورخدمات پس از فروش سرویس نیز با تایید کاربر در سیستم لحاظ می شود و بعد از ارائه سرویس قرارداد سیستمی به صورت یک ماه عقد می شود و طبق موارد گفته شده از سمت هاست ارا به اجرا خواهد درآمد همینطور این موردبرای کاربر نیز قابل صدق است.

پشتیبانی از طریق تیکت به صورت 24 ساعته با رعایت اصل قوانین پشتیبانی هاست ارا .

آپتایم 99% تعهد هاست ارا.

مشخصات ارائه شده مطابق پلن انتخابی کاربر.

پشتیبانی مالی سرویس با رعایت اصل قوانین مالی هاست ارا.


خدمات سرویس /نصب و راه اندازی

زمان نصب سیستم عامل سرویس مورد نظر حداقل 1 ساعت بعد از پرداخت و حداکثرا 48 ساعت بعد از پرداخت است .مشخصات سرویس مطابق پلن انتخابی و یا اختصاصی خواهد بود نصب سیستم عامل انتخابی شما با عدم پشتیبانی هاست ارا انجام خواهد شد پشتیبانی هاست ارا صرفا بر روی سیستم عامل های ارائه شده در زمان خرید خواهد بود همینطور تغییرات بعد از دریافت ایمیل فعال سازی مطابق قوانین اصلی سرور های مجازی اختصاصی با کاربر است برخی از موارد اصلی ارائه سرویس هاست ارا

 • نصب سیستم عامل صرفا به صورت یکبار رایگان خواهد بود.
 • سیستم عامل ارائه شده به کاربر به صورت خام است و هیچگونه کانفیگ انجام نمی شود مگر با هماهنگی درخرید سرویس.
 • سیستم عامل های انتخابی کاربر همواره بدون پشتیبانی ارائه خواهد شد و تمامی مشکلات احتمالی و... با کاربر خواهد بود و هاست ارا تعهدی ندارد.
 • سرور های ارائه شده در صورت عدم پیشنهاد هاست ارا بدون پشتیبانی ارائه خواهد شد.
 • پشتیبانی سیستم عامل در هاست ارا صرفا نصب مجداا و مواردی است که در قوانین اصلی سرور مجازی / اختصاصی ذکر شده است.

مشکلات سرویس /تعهد هاست ارا دربرابر مشکلات

هاست ارا تعهد میدهد در برابر مشکلاتی که ذکر شده است به صورت کامل موارد حل و در صورت نیاز به مشاوره به کاربر این مورد را انجام دهد همینطور هاست ارا در صورتی که مواردی که ذکر نشده است را متعهد شود در فاکتور ها و عقد قرار داد ماهانه متعهد خواهد شد به انجام مواردی که در فاکتور ذکر شده است . همینطور هاست ارا برابر قوانین اصلی پشتیبانی هیچ گونه مسولیت در قبال موارد ذکر شده در قوانین را ندارد و تعهدی به کاربر ندارد.

 • تمامی تعهدات هاست ارا در برابر مشکلات سرویس ارائه شده
 • آپتایم 99 درصد
 • مشاوره خرید سرور مالی و پشییبان سرور مجازی
 • ارائه سیستم عامل ذکر شده در هاست ارا به صورت کاملا صحیح و بدون مشکل در صورت مشکل داشتن سیستم عامل هاست ارا فورا این مورد را پیگیری خواهد کرد
 • هاست اراتعهد کانفیگ های ارائه شده به صورت مجزا برابر اصل قوانین کانفیگ
 • تعهد بکاپ گیری به صورت مجزا با عقد قرار داد برابر با اصل قوانین بکاپ و نگهداری مجزا
 • تعهد پشتیبانی ویژه برابر قوانین پشتیبانی ویژه هاست ارا
 • تعهدانجام کامل قرارداد های یکبار پرداخت به صورت دستی به صورت کامل و برابر تمامی موارد ذکر شده در فاکتور(قرارداد)
 • حل مشکلات ارتقا سرویس برابر با قوانین اصلی ارتقا و کاهش سرویس
 • هاست ارا تعهد میدهد در صورت درخواست کاربر با عقد قرارداد با هزینه یا به صورت تیکت با تایید کاربر بدون در نظر گرفتن مشکلات احتمالی انجام خواهد داد و هیچ گونه مسولیت در قبال مشکلات ندارد

مسدودیت سرویس / تمامی سیاست های مربوط به آن

تمامی مواردی که منجر به مسدودیت سرویس خواهد شد .برابر با اصل قوانین مسدودیت و بازگشایی هاست ارا صورت خواهد گرفت همینطور موارد کامل مسدودیت سرویس سرور مجازی / اختصاصی نیز در اینجا ذکر می شود.


 • قوانین کامل مسدودیت سرویس سرور مجازی / اختصاصی
 • سو استفاده از سرویس جهت مواردی همچون دیداس - هک - اسکن - اسپمر و مشکلاتی از این قبیل حتی با تشخیص کارشناسان ابیوز هاست ارا
 • فحاشی به کارمندان هاست ارا
 • عدم نگهداری ناسالم سرویس منجر به هک - و سو استفاده سرویس شود
 • استفاده سرویس در راستای عدم رعایت قوانین جرایم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران
 • گزارش های مبنی بر انجام موارد ذکر شده در قوانین ممنوعیت هاست ارا
 • پیگیری مراجع قانونی
 • واحد احراز هویت این مورد را تشخیص خواهد داد عدم همخوانی مشخصات فردی و مشخصات خریدار
 • استفاده غیر مجاز از موارد تعیین نشده هاست ارا در سرویس